Polwet Sp. z o.o.
Hurtownie Leków Weterynaryjnych

O FIRMIE

ZAMÓWIENIA
ONLINE

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY 
UNIJNE

POLWET-CENTROWET sp. z o.o.
98-100 Łask.
ul. M. Konopnickiej 21

tel/fax 43 675 37 06; 43 676 13 32
tel. 43 676 16 22
e-mail: sprzedaz@polwet.pl

Rejon Łódzki :
tel/fax. 42 656 62 63
tel. 42 656 69 69, 42 656 69 70
e-mail: lodz@polwet.pl

REGON:731589640 NIP:8311538823
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Śródmieście pod nr KRS 0000143488, Kapitał Zakładowy 1 290 000.00 zł

Kierownik Działu Sprzedaży:
Bartłomiej Warzocha                             
bartek@polwet.pl                                                                                                                                        

Napisz do nas

Łask

ul. M. Konopnickiej 21

tel/fax 43 675 37 06; 43 676 13 32
tel. 43 676 16 22

Rejon Łódzki: tel/fax. 42 656 62 63
tel. 42 656 69 69, 42 656 69 70