Polwet-Centrowet
Hurtownie Leków Weterynaryjnych

O FIRMIE

ZAMÓWIENIA
ONLINE

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY 
UNIJNE

Łask

POLWET-CENTROWET sp. z o.o. 98-100 Łask. ul. M. Konopnickiej 21 tel/fax 43 675 37 06; 43 676 13 32 tel. 43 676 16 22 e-mail: sprzedaz@polwet.pl  

REGON 731589640 NIP 8311538823
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Śródmieście pod nr KRS 0000143488, Kapitał Zakładowy 1 290 000.00 zł
  Kierownik Działu Sprzedaży: Bartłomiej Warzocha                                        e-mail: bartek@polwet.pl                                                                                                                                                                                             Kierownik magazynu: Paweł Hofman Główna księgowa:  Marta Witkowska

Napisz do nas

Łódź

ul. Spiska 1

Łask

ul. M. Konopnickiej 21