Polwet-Centrowet
Hurtownie Leków Weterynaryjnych

O FIRMIE

ZAMÓWIENIA
ONLINE

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY 
UNIJNE

Projekt na internacjonalizację firmy POLWET-CENTROWET sp. z o.o.

21 marca 2019
Projekt na internacjonalizację firmy POLWET-CENTROWET sp. z o.o.

Projekt na internacjonalizację przedsiębiorstwa

II.2.1 RPO WŁ 2014-2020

„POLWET-CENTROWET” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa „POLWET-CENTROWET sp. z o.o.” w wyniku wdrożenia nowego modelu biznesowego”.

Umowa o dofinansowanie: RPLD.02.02.01-10-0003/18-00,

Projekt współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,

II Osi Priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw,

Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Łódź

ul. Spiska 1

Łask

ul. M. Konopnickiej 21