Polwet-Centrowet
Hurtownie Leków Weterynaryjnych

O FIRMIE

ZAMÓWIENIA
ONLINE

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY 
UNIJNE

Projekty badawcze I.2 RPO WŁ 2014-2020

2 listopada 2016
Projekty badawcze I.2 RPO WŁ 2014-2020

Projekt badawczy I.2 RPO WŁ 2014-2020

„POLWET-CENTROWET” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Opracowanie bioaktywnego preparatu pofermentacyjnego w formie płynnej do podawania w wodzie pitnej dla kurcząt rzeźnych”

Umowa o dofinansowanie: RPLD.01.02.02-10-0005/16-00,

Projekt współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,

I Osi Priorytetowej: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy,

Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,

Poddziałania: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załacznik-nr-2

Załącznik-nr-3

Ogłoszenie wyników postępowania

Wybór oferty

 

Łódź

ul. Spiska 1

Łask

ul. M. Konopnickiej 21